Highlights

4-4-2
4-4-1-1
Bank
Bank
Kai Eisele
1
Kai Eisele
Sebastian Jung
2
Sebastian Jung
Kilian Jakob
18
Kilian Jakob
Luca Bolay
37
Luca Bolay
Leon Jensen
6
Leon Jensen
Lucas Cueto
17
Lucas Cueto
Tim Rossmann
31
Tim Rossmann
Simone Rapp
7
Simone Rapp
Kelvin Arase
36
Kelvin Arase
Nikolai Rehnen
33
Nikolai Rehnen
Immanuel Höhn
15
Immanuel Höhn
Bashkim Ajdini
19
Bashkim Ajdini
Cebio Soukou
7
Cebio Soukou
Philipp Ochs
11
Philipp Ochs
Marcel Ritzmaier
22
Marcel Ritzmaier
Alexander Esswein
30
Alexander Esswein
Ahmed Kutucu
23
Ahmed Kutucu
Joseph Ganda
37
Joseph Ganda
Trainer
Trainer
Christian Eichner
TR
Christian Eichner
Alois Schwartz
TR
Alois Schwartz