Highlights

FINAL
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
3-4-1-2
3-4-2-1
控えメンバー
控えメンバー
Leon Schaffran
25
Leon Schaffran
Oualid Mhamdi
3
Oualid Mhamdi
Damian Michalski
4
Damian Michalski
Kerim Çalhanoğlu
21
Kerim Çalhanoğlu
Sidney Raebiger
6
Sidney Raebiger
Jomaine Consbruch
14
Jomaine Consbruch
Lukas Petkov
16
Lukas Petkov
Devin Angleberger
31
Devin Angleberger
Armindo Sieb
30
Armindo Sieb
Pelle Boevink
1
Pelle Boevink
Tobias Müller
15
Tobias Müller
Laurin Curda
17
Laurin Curda
Jannis Heuer
24
Jannis Heuer
Marco Schuster
6
Marco Schuster
Mattes Hansen
22
Mattes Hansen
Sebastian Klaas
26
Sebastian Klaas
Niclas Nadj
40
Niclas Nadj
Sirlord Conteh
11
Sirlord Conteh
監督
監督
Alexander Zorniger
監督
Alexander Zorniger
Lukas Kwasniok
監督
Lukas Kwasniok