Bundesliga

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่จำเป็นต้องมีการซื้อหรือชำระเงินใดๆเพื่อเข้าร่วมหรือเพื่อที่จะชนะรางวัลนี้ การซื้อไม่ได้เพิ่มโอกาสในการชนะรางวัล สามารถใช้ได้แค่ในประเทศไทย และไม่สามารถขอใช้สิทธินอกเขตที่ได้รับอนุญาต

1. การประกวดชิงรางวัล (contest)

1.1 บริษัท เดเอฟแอล ดอยเชอร์ ฟุตบาล ลีก้า จำกัด, 44-46 ถนน กิวเยด, แฟรงค์เฟิร์ต/มาย ประเทศเยอรมนี60325 (“ดีเอฟแอล”) จัดให้มีการประกวดชิงรางวัลออนไลน์สำหรับแฟนคลับชาวไทยของ บุนเดสลีกา (“การประกวดชิงรางวัล”) การเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลและการจัดการการประกวดชิงรางวัลนั้นอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล (“ผู้เข้าร่วม”) ยอมรับให้มีผลผูกพันธ์กับตัวผู้เข้าร่วมเองเมื่อเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลนี้

1.2 การประกวดชิงรางวัลจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 5ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 0.01 น. (เขตเวลาอินโดไชน่า) จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 23.59 น. (เขตเวลาอินโดไชน่า) คำตอบรับเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลที่ได้รับภายหลังจากการปิดรับการเข้าร่วมจะไม่ได้รับการพิจารณา

1.3 การเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลสามารถทำได้โดยการโพสต์ข้อความ รูปถ่าย รูปภาพ หรือ วีดีโอ ที่แสดงถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของบุนเดสลีกาสำหรับผู้เข้าร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือ อินสตราแกรม (Instagram) โดยติดแฮชแท็กอย่างเป็นทางการของการประกวดชิงรางวัลนี้ คือ #แชร์ช่วงเวลาบุนเดสลีกาของคุณ ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับการเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลนี้ 

1.4 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการประกวดชิงรางวัลนี้ที่ได้เผยแพร่ช่วงเวลาของผู้เข้าร่วมแล้ว จะมีสิทธิชนะการประกวดชิงรางวัลซึ่งจะได้รับตั๋วเข้าชมการแข่งขันบุนเดสลีการอบใด ๆ ที่ผู้ชนะเลือกในประเทศเยอรมนี ในช่วงที่สองของฤดูกาล 2561/2562 (ยังไม่มีวันและเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน) ที่สนาม อัลลีอันทซ์ อาเรนา เมือง มิวนิก ประเทศเยอรมนี (รวมถึงค่าเดินทางจากสนามบินหลักหรือสถานีรถไฟที่ใกล้กับที่พักของผู้ชนะรางวัลถึงประเทศเยอรมนีสำหรับ 2 ท่าน ค่าที่พักจำนวน 3 คืนและอาหารตามสมควร ค่าเดินทางทางบกในท้องถิ่นที่ประเทศเยอรมนีระหว่างสนามบิน โรงแรม สนามแข่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดย ดีเอฟแอล ตลอดการมาเพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันบุนเดสลีกา (มูลค่าของรางวัลทั้งหมด เป็นเงิน 5,000 ยูโร/ 187,625.00 บาท)

1.5 ในวันที่ หรือช่วงวันที่ 9มกราคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการอิสระจะคัดเลือกงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 5 งาน ที่มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่เข้าร่วมประกวดอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่างานที่จะได้รับการคัดเลือก ต้องมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ มีความเป็นเอกลักษณ์ และ/หรือมีความสร้างสรรค์ สมาชิกในคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านจะทำการคัดเลือกผู้ชนะโดยการให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน ให้กับงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละงาน คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านจะนำมาบวกกัน งานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้คะแนนมากที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะรางวัล

1.6 คณะกรรมการอิสระจะทำการคัดเลือกผู้ชนะคนใหม่จากงานที่ส่งเข้ารอบอื่น ๆ ที่เหลือจากการคัดเลือก ตามวิธีการในข้อ 1.5 เพื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัลแทนผู้ชนะรางวัลคนแรก ในกรณีที่ (1) ผู้ชนะรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) ดีเอฟแอล เรียกรางวัลซึ่งที่ได้ให้มาแล้วกลับคืนไปในกรณีตามข้อ 2.4 (3)ผู้ชนะรางวัลไม่ทำการติดต่อ ดีเอฟแอล หลังจากที่ได้รับแจ้งการชนะรางวัลภายในระยะเวลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และ/หรือ (4) ผุ้ชนะรางวัลให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมหรือที่ไม่เป็นจริง (5) ผู้ชนะรางวัลไม่สามารถแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมตามข้อ 5

2. การให้สิทธิในการเข้าร่วมและการชนะรางวัล และประเทศที่ใช้สิทธิได้

2.1 ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ถูกต้องกฎหมายไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว

2.2 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล

2.3 ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ต้องทำตามแนวทางการใช้สังคมออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม

2.4 การให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมหรือที่ไม่เป็นจริงโดยผู้เข้าร่วม ถือว่าเป็นการให้อำนาจ ดีเอฟแอล ในการตัดผู้เข้าร่วมนั้นออกจากการประกวดชิงรางวัล

ผู้เข้าร่วมใดเอารัดเอาเปรี่ยยบผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ อย่างผิดกฎหมายหรือ ส่งงานเข้าประกวดที่มีเนื้อหาที่ ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท แบ่งชนชั้น และ เป็นที่น่ารังเกียจ หรือ เนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือ เนื้อหาที่แสดงถึงหรือปลุกระดมการทำผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับการใช้สังคมออนไลน์นั้น ๆ จะถูกตัดออกจากการประกวดชิงรางวัล

งานที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ การส่งงานเดียวกันเข้าประกวดหลาย ๆ ครั้ง หรือ การส่งเข้าประกวดผ่านสังคมออนไลน์โดยบัญชีผู้ใช้จำนวนมากกว่า 1 บัญชี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับการพิจารณา และ เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล

พนักงานของ ดีเอฟแอล และ บริษัทในเครือของ ดีเอฟแอล ภายใต้คำนิยามของมาตรา 15 ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยหุ้นของประเทศเยอรมนี(Aktiengesetz, "AktG")และ มูลนิธิ ดีเอฟแอล พนักงานของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หุ้นส่วนและผู้สนับสนุน คู่สัญญาของดีแอลเอฟ โดยที่ไม่ได้จำกัดแค่ ฟ็อกส์ สปอร์ต เอเชีย, คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล (influencer) ตลอดจนญาติพี่น้องของบุคคลดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น จะถูกตัดสิทธิในการประกวดชิงรางวัล

ดีเอฟแอล สามารถเรียกคืนรางวัลที่ได้ให้ไปแล้วในทุกสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น

3. การแจ้งผลประกาศรางวัล

3.1 ผู้ชนะจะถูกคัดเลือกในวันที่ 9มกราคม พ.ศ. 2562 และจะได้รับแจ้งจากข้อความโดยตรงผ่านทางสังคมออนไลน์นั้น ๆ หรือได้รับแจ้งในโพสต์บนสังคมออนไลน์นั้น ๆ และเรียกให้ติดต่อดีเอฟแอล ผู้ชนะจะต้องติดต่อ ดีเอฟแอล กลับภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการแจ้งเตือนแล้ว หากผู้ชนะไม่ทำการติดต่อกลับไปภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะจะถูกริบรางวัล และผู้ชนะคนใหม่จะถูกเลือกตามดุลยพินิจของ ดีเอฟแอล

3.2 สิทธิในการขึ้นรางวัลจะสิ้นผลไปหากรางวัลไม่สามารถไถ่ถอนได้จนกว่าจะจบช่วงที่สองของการแข่งขันบุนเดสลีกาฤดูกาล 2561/2562 เนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ชนะรางวัลทั้งหมด

3.3 สิทธิในการขึ้นรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่กรณีที่มีการชำระเงินสดหรือการจ่ายเงินด้วยสิ่งของทางกายภาพ

3.4 ดีเอฟแอลจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะพาผู้ชนะไปเข้าชมการแข่งขันของทีมของบุนเดสลีกาที่ผู้ชนะชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะไม่สามารถเรียกร้องที่จะเข้าชมการแข่งขันบางรอบ และ/หรือบางทีมของบุนเดสลีกาได้ ทั้งนี้ การแข่งขันระหว่างทีมในบุนเดสลีกา ที่ผู้ชนะจะได้เข้าชมขึ้นอยู่กับตั๋วที่ดีเอฟแอลสามารถจัดหาให้เข้าชมได้

3.5ค่าเดินทางซึ่งรวมอยู่ในรางวัลนี้ครอบคุลมตั้งแต่การเดินทางออกและกลับมาที่สนามบินเดียวกัน ผู้ชนะรางวัลต้องออกค่าใช้จ่ายเองในส่วนของการเดินทางไปถึงและกลับจากสนามบินที่ออกเดินทาง สายการบินจะได้รับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของดีเอฟแอลแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะรางวัลจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันที่เดินทาง

3.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เหล่านี้จะต้องออกโดยตัวผู้ชนะรางวัลเอง ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าเดินทางทางบกจาก/ไปยังสนามบินที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของผู้ชนะ เช่นเดียวกับค่าโรงแรมและสนามกีฬา ค่าโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ค่าอาหาร ค่าบริการในห้องพัก ค่าที่จอดรถ การประกันภัย วีซ่า และของกำนัล

3.7 ผู้ชนะและผู้ติดตามจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารการเดินทางต่างๆที่จำเป็น (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ )

3.8ผู้ชนะรางวัลจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง

3.9 ในกรณีที่แลกรางวัลผ่านร้านค้าปลีกหรือผู้ให้บริการรายอื่น ดีเอฟแอลมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลการติดต่อของผู้ชนะกับผู้ค้าปลีกหรือผู้ให้บริการรายนั้นเพื่อให้สามารถติดต่อผู้ชนะได้

4. ความเป็นส่วนตัว ความยินยอมในการบันทึกภาพและโสตทัศน์

4.1 ผู้ชนะยินยอมให้มีการเผยแพร่ชื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชื่อแรกและตัวอักษรตัวแรกของนามสกุลเช่นเดียวกับประเทศในสื่อทางไกลอย่างเป็นทางการและสื่อสังคมออนไลน์ของ ดีเอฟแอล และ ฟ็อกส์ สปอร์ต เอเชีย ตลอดจน คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อกการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล (influencer)  กฎหมายที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินการเรื่องนี้คือ ตามมาตรา มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1 เอ) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ( (the European General Data Protection Regulation)(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จีดีพีอาร์”)

4.2 ดีเอฟแอล หรือบุคคลภายนอกที่แต่งตั้งโดยดีเอฟแอลจะทำการบันทึกภาพและ / หรือโสตทัศน์ของผู้ชนะและผู้ติดตามในระหว่างการเดินทาง ผู้ชนะจะให้สิทธิ์แก่ ดีเอฟแอล ในการใช้บันทึกเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่มีข้อจำกัด ในเวลาและอาณาเขตใดๆ โดย ดีเอฟแอลเอง หรือผ่านผู้ได้รับใบอนุญาตและหุ้นส่วนของ ดีเอฟแอล(เช่นความร่วมมือสื่อและคู่ค้าด้านการตลาด) รวมทั้ง สโมสรของบุนเดสลีกาและบุนเดสลีกา 2 การนำไปใช้ประโยชน์สามารถทำได้ในทุกรูปแบบทางกายภาพ (โดยเฉพาะการผลิตและการเผยแพร่รูปแบบสื่อดิจิทัลและอะนาล็อกทั้งหมด) และทุกรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบทางกายภาพ (โดยเฉพาะการออกอากาศการสื่อสารสาธารณะหรือการเข้าถึงเช่นการดาวน์โหลดหรือการสตรีมมิ่ง) ทุกช่องทาง การใช้งานนี้มีข้อจำกัดในเนื้อหาเพื่อแสดงผู้ชนะภายใต้ความสามารถในสิทธินี้

กฎหมายที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินการเรื่องนี้คือ จีดีพีอาร์ มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลคือศิลปะตามจีดีพีอาร์ มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1 เอฟ) โดยที่ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับ ดีเอฟแอล และบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ดีเอฟแอล มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการประกวดชิงรางวัลและการแลกรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบุนเดสลีกา และนำเสนอเนื้อหาสื่อที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้ ประการที่สองผู้ชนะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลดังกล่าวอาจได้รับการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์นี้ในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและภายใต้สถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้น)

4.3 ดีเอฟแอลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเก็บรวบรวมประมวลผลและจัดเก็บไว้เพื่อดำเนินการประกวดชิงรางวัลและลบทิ้งหลังจากนั้น เว้นแต่จะมีการเผยแพร่โดย ดีเอฟแอล ฟ็อกส์ สปอร์ต เอเชีย และ/หรือผู้ชนะตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลคือ จีดีพีอาร์ มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1 เอ) และ มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1 บี)

4.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการปกป้องข้อมูลรวมถึงสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมสามารถดูได้จากคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้

5. สิทธิในเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล 

5.1 ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเพิกถอนการโอนสิทธิของ ดีเอฟแอล,ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และคุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer) โดยปราศจากข้อจำกัดในข้อกำหนดเรื่องเวลาและอาณาเขต สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในการใช้งานทั้งหมด การแสวงหาประโยชน์ สิทธิในการคุ้มครองชิ้นงาน และสิทธิอื่นๆ (รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) ในเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล (เช่น เอกสารต้นฉบับ,ข้อความ,รูปภาพ,ภาพประกอบ, วิดีโอ,เสียงที่ถูกบันทึก และผลงานอื่นๆในทุกประเภท) เพื่อกำหนดขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้และการแสวงหาประโยชน์ของการส่งเนื้อหาที่เข้าร่วมสำหรับการประกวดชิงรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล และในการเผยแพร่ทางไกลโดยสื่ออย่างเป็นทางการ และทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ดีเอฟแอล,ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และคุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer)

ทั้งนี้เฉพาะดีเอฟแอล,ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชียและ คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer) เท่านั้นที่มีสิทธิทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลต่อสาธารณะชนและในพื้นที่ส่วนบุคคล การออกอากาศเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล  การรวมเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล  และการเข้าถึงเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลในฐานข้อมูล รวมถึงสิทธิในการให้ใช้ช่วงสิทธิและกระบวนการที่จะส่งต่อให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น โดยการให้ใช้สิทธินี้ครอบคลุมทั้งการใช้หรือการแสวงหาประโยชน์ที่อาจรู้ และไม่รู้ด้วย ทั้งยังเป็นการให้โดยไม่พิจารณาถึงวิธีการสื่อสารและการเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น

-  การใช้ในสื่อทุกชนิด (ในสื่อสิ่งพิมพ์,ในทุกรูปแบบของการกระจายข่าวทางโทรทัศน์, ในทุกรูปแบบบนสื่ออินเตอร์เน็ต,ในระบบอินทราเน็ต,ในข่าวที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล, บนแผ่นซีดี, ดีวีดี,บลูเรย์ และ ที่เก็บสื่ออย่างอื่นๆ)

- เพื่อจุดประสงค์ในของการรายงานหรือเพื่อความบันเทิง การโฆษณาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อความคิด ความคิดเห็นอย่างอื่น และมุมมอง หรือเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา

- โดยไม่คำนึงถึงถึงจุดประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือเนื้อหาทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะมีอยู่หรือรู้ในเวลาที่ส่งเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลหรือไม่

ดีเอฟแอล, ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และ คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer)ยังเป็นผู้มีสิทธิใช้ในเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล ในวิดีโอ และการตัดต่อภาพโดยการลบหรือเพิ่มบางส่วนของวิดีโอหรือภาพรวม  ตลอดถึงใช้เพื่อจัดการภาพต้นฉบับ

5.2  จะไม่มีการเรียกร้องใดๆในการที่เนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลถูกนำไปใช้โดยถือว่า ดีเอฟแอล, ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และ คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer)ไม่มีภาระผูกพันใดๆในการเผยแพร่ต่อสาธารธณะ และดีเอฟแอล, ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และ พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer)มีสิทธิที่จะแสดงชื่อของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล หรือ ชื่อของบุคคลที่แสดงในเนื้อหาที่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล แต่อย่างไรก็ดีไม่บังคับว่าจะต้องแสดงตามที่กล่าวข้างต้น การแสดงชื่อเช่นว่านั้นเป็นดุลยพินิจโดยอิสระของดีเอฟแอล, ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และ คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer)

5.3    ผู้เข้าร่วมตกลงสละสิทธิในการรับเงินค่าสิทธิในทุกรูปแบบและจะไม่เรียกร้องในการใช้สิทธิซึ่งสละไปแล้ว

5.4    ผู้เข้าร่วมรับรองว่าเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ประกอบไปด้วย งานที่ทำขึ้นจากผู้เข้าร่วมเอง และรับรองว่าองค์ประกอบทั้งหมดของเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมเพื่อจัดเตรียมสำหรับการเข้าประกวดชิงรางวัล ไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิอื่น ๆ เป็นการทั่วไปหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

5.5    ผู้เข้าร่วมรับรองว่าผู้เข้าร่วมไม่ได้ทำสัญญาใดๆ กับบุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลเสียแก่ดีเอฟแอล, ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย และ คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ซึ่งเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล(influencer) ในการที่จะใช้ในเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมส่งสำหรับการประกวดชิงรางวัล

5.6 ผู้เข้าร่วมจะทำให้มั่นใจว่าผู้ที่เป็นเจ้าของภาพที่ถูกใช้สำหรับการส่งเนื้อหาเพื่อประกวดชิงรางวัลได้ให้ความยินยอมให้ใช้และสละสิทธิ์ทั้งหมดในรูปภาพ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ทั้งในกรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

         5.7    ถ้าผู้เข้าร่วมไม่สามารถแสดงหลักฐานเกี่ยวกับความยินยอมข้างต้นได้ ผู้เข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์และ/หรือ เสียสิทธิที่จะอ้างเอารางวัลได้

6. การรับรองและความรับผิด

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้สำหรับการรับประกันและความรับผิดชอบของดีเอฟแอลสำหรับการประกวดชิงรางวัลที่จัดโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางกฎหมาย:

6.1 ความรับผิดของดีเอฟแอล จำกัดเฉพาะจำนวนความเสียหายที่สามารถคาดเห็นได้ เฉพาะในกรณีการประมาทเลินเล่อเล็กน้อยในหน้าที่พื้นฐาน (Kardinalpflichten) (เช่น หน้าที่สำคัญที่ดีเอฟแอลต้องปฏิบัติให้บรรลุผล และหน้าที่สำคัญที่นำไปสู่การบรรลุจุประสงค์ของการประกวดชิงรางวัล หรือเป็นหน้าที่สำคัญที่     ดีเอฟแอลจะต้องปฏิบัติตาม และหากละเมิดหน้าที่นั้นอาจส่งผลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของสัญญา)

         นอกจากที่กล่าวข้างต้นดีเอฟแอลจะไม่รับผิดสำหรับการประมาทเลินเล่อเล็กน้อยในหน้าที่อื่นๆ

6.2 ดีเอฟแอลไม่รับรองสำหรับความบกพร่องใดๆ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ/หรือความบกพร่องในสิทธิที่เกี่ยวกับรางวัล โดยผู้ชนะสามารถยืนยันการรับประกันได้เฉพาะกับผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น ถ้ารางวัลถูกจัดให้โดยผู้เป็นหุ้นส่วน ดีเอฟแอลจะไม่รับผิดในความล้มละลายของผู้เป็นหุ้นส่วนและไม่รับผิดในผลของการล้มละลายนั้น

         การยกเว้นความรับผิดที่กล่าวข้างต้นสำหรับความบกพร่องใดๆ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ/หรือความบกพร่องในสิทธิที่เป็นส่วนของดีเอฟแอลนั้น ดีเอฟแอลจะไม่ยกสิทธิในการยกเว้นความรับผิดนั้นหากความบกพร่องในสิทธิหรือในสิ่งนั้นเกิดจากการปกปิดโดยทุจริตของดีเอฟแอลเอง

6.3ข้อจำกัด การยกเว้นความรับผิดและการรับรองที่กล่าวข้างต้นนั้นไม่ใช้บังคับกรณีที่เป็นความรับผิดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการบาดเจ็บต่อชีวิต ต่อร่างกายและสุขภาพ หรือ ข้อเรียกร้อง ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี (Produkthaftungsgesetz)

     ทั้งนี้ขอบเขตความรับผิดของดีเอฟแอลในการยกเว้นความผิดหรือจำกัดความผิดนี้ ให้บังคับใช้สำหรับ ความรับผิดส่วนบุคคลขององค์กร พนักงาน ผู้แทนและตัวแทนด้วย

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 ดีเอฟแอลสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการประกวดชิงรางวัลได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการระงับหรือยุตินั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีและ / หรือเรื่องทางกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้การประกวดชิงรางวัลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและอาจเป็นเหตุให้การประกวดชิงรางวัลสิ้นสุดได้

7.2 การประกวดชิงรางวัลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ทั้งไม่ได้ให้การส่งเสริม การสนับสนุน หรือให้ความร่วมมือ ในทุกๆทางบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ประการใด

         ทั้งนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่ผู้ติดต่อสอบถามสำหรับการประกวดชิงรางวัลนี้ และคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดชิงรางวัลสามารถส่งถึงดีเอฟแอลได้ช่องทางเดียวคือ ส่งอีเมลมาที่ :info@bundesliga.com

7.3  ยกเว้นสิทธิไล่เบี้ยทางกฎหมาย ให้ใช้บังคับเฉพาะกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น

7.4  สถานที่ปฏิบัติการสำหรับการประกวดชิงรางวัลนี้ คือ สำนักงานใหญ่ของดีเอฟแอล