Bundesliga, Stories, Stars

Watch: Bulls vs. Foals

Werner vs. Stindl, Keita vs. Zakaria - subplots abound when Leipzig host Gladbach on Matchday 4.