25
Oumar
Diakhite

Oumar Diakhite | Playerprofile

Name
Oumar Diakhite
Nationality
Senegalese sn, Portuguese pt
Birthday
09.12.1993
Age
27 years
Height
190 cm
Birthplace
Senegal